Ke kontrole držení zbraní, centrálnímu registru a „amnestii“

Účinností novely zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), v platném znění, o zřízení centrálního registru zbraní vstoupila do našeho života norma snažící se lépe podchytit legální držení zbraní na území České republiky. Celý článek naleznete na webu Pravniprostor.cz https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/ke-kontrole-drzeni-zbrani-centralnimu-registru-a-amnestii

K problematice trestní praxe v insolvenčním řízení

Legislativa týkající se úpadku prodělala za svou poměrně krátkou existenci velmi silný a bouřlivý vývoj. Nejprve byl s účinností ode dne 1.10.1991 přijat zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Následovaly jeho poměrně rozsáhlé novely a nakonec byl vystřídán ke dni 1.1.2008 zákonem č. Více…

Trestní zřízení zemské v praxi

Už je tomu několik let, co máme za sebou přijetí, a zejména nabytí účinnosti, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a tedy i zrušení zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. V rámci současného vývoje najdeme rozsáhlé novelizace trestního zákona a trestního řádu, které přinesly nesporně Více…

Věková hranice trestní odpovědnosti v českých zemích

Při existenci stálých potřeb legislativních puristů o zvyšování tempa přijímaných novel a novelizací i v trestním právu, jednou z mála stálic trestního zákoníku i trestního řádu zůstává věková hranice trestní odpovědnosti, tedy dovršení 15. roku věku. Celý článek naleznete na webu Pravniprostor.cz https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/vekova-hranice-trestni-odpovednosti-v-ceskych-zemich

Jistoty a garance

Základem fungování jakéhokoliv státního celku je vytvoření určitých jistot a garancí pro osoby zdržující se na jeho území. V dnešní době, po ukončení zlatého standardu, kdy státní měny mohly být vydávány pouze, byly-li kryty konkrétní komoditou, je potřeba takových jistot a garancí historicky nejvyšší. Celý Více…

Ještě jednou amnestie 2013 v České republice

Při novoročním projevu prezidenta republiky Václava Klause v roce 2013 byla vyhlášena částečná amnestie. Zcela tak zanikly výzvy prezidenta před ukončením jeho mandátu k větší vnímavosti a zejména ke snížení různých zákazů a příkazů státu ve prospěch svobod občanů. Naopak vypukla hysterická reakce, mnohdy přetrvávající Více…

Mezinárodní právo ve znamení Krymu

V poslední době jsme logicky svědky mnoha komentářů mezinárodního práva a jeho porušování v souvislosti s ukrajinskými událostmi, zejména pak s událostmi krymskými. Různí odborníci a redaktoři se předhání ve výčtu porušení mezinárodního práva ze strany Ruské federace. Politiky pochopitelně nevyjímaje. celý článek naleznete na Více…

Můj dům, můj hrad

V dnešní době se stává stále aktuálnějším téma nutné obrany, zejména legálního použití zbraní v souvislosti s právní odpovědností. Je třeba přiznávat státu monopol na zajišťování pořádku a používání síly proti pachatelům trestných činů, avšak za situace stále zvyšující se agresivity pachatelů a jejich otrlosti zůstává otázkou, Více…