Školení

  • Držitel akreditace MPSV č. A2019/0705-SP/PC k realizaci vzdělávacího programu: Nový občanský zákoník v praxi ve vztahu k nepojistným sociálním dávkám – Úvod do rodinného práva
  • Držitel akreditace MPSV č. A2019/0691-SP/PC k realizaci vzdělávacího programu: Nový občanský zákoník v praxi ve vztahu k nepojistným sociálním dávkám – – Úvod do bytové problematiky
  • Školitel tzv. nového občanského zákoníku pro zaměstnance státní správy i soukromé osoby od roku 2013