Jistoty a garance

Základem fungování jakéhokoliv státního celku je vytvoření určitých jistot a garancí pro osoby zdržující se na jeho území. V dnešní době, po ukončení zlatého standardu, kdy státní měny mohly být vydávány pouze, byly-li kryty konkrétní komoditou, je potřeba takových jistot a garancí historicky nejvyšší.

Celý článek naleznete na webu Pravniprostor.cz

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/jistoty-a-garance