Praha neprůjezdná

Tak tu máme kritiku primátora Hřiba za, diplomaticky řečeno, neutěšenou dopravní situaci v Praze z míst nejvyšších. Dokonce nám pan prezident pana primátora vyzval k rezignaci. A co na to pan primátor Hřib? Zcela opsané rétorické cvičení premiéra Babiše… „je to kampaň!“. V Praze je přece všechno v pohodě a Více…

Soumrak bohů?

S blížícími se parlamentními volbami v naší malé zemičce a stupňující se volební kampaní stále více rezonuje směřování společnosti, zdaleka ne jenom naší. Americký prezident Joe Biden, tolik oslavovaný tzv. demokratickým, nezávislým tiskem, nám již od jara s několikatýdenními rozestupy ohlašuje další a další úspěchy a vítězství v Afghánistánu, Více…

Desatero občanských svobod

1. Stát a jeho orgány existují a jsou dány pro občany, nikoliv naopak. Žádná osoba nemusí vypovídat či poskytovat součinnost orgánům státu, má-li za to, že by to podstatně ohrozilo její zájmy. Stát ručí občanům za škody způsobené svou činností resp. nečinností. Stejně tak ručí Více…

K aktuální problematice možného zabavování motorových vozidel pachatelů

Po nedávném vystoupení současného ministra vnitra Milana Chovance propagujícího možnost zabavování motorových vozidel pachatelům přestupků nebo trestných činů a vyzývající k takovému postupu orgány policie i justice, včetně případných legislativních změn vyhovujících takovému názoru, vznikla na uvedené téma nejen v odborných kruzích rozsáhlá polemika. Celý Více…

K otázce legálnosti odposlechu

Institut odposlechu je relativně obšírně upraven v § 88 an. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění, dále jen „trestní řád“. Základní vstupní podmínkou je vedení trestního řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní Více…

K otázce omezování svobod v silničním provozu

Při státem inzerované oblíbené rétorice o tzv. nulové toleranci k pachatelům přestupků, popř. trestných činů, v silniční dopravě, zejména ve vztahu k nedodržování povolené rychlosti a konzumaci alkoholu, vzniká zásadní otázka, nejen ohledně možné tvrdosti postihu, ale ohledně samotné existence mnohých takových omezení. Celý článek Více…

K otázce doznání v trestním řízení

Je všeobecně známou premisou, že doznání je polehčující okolnost. Jak říká i parafráze, také jistý trest. Přes uvedené tato skutečnost ne vždy platí, a to zejména při použití zvláštního ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění, dále jen Více…

K problematice neplacení výživného ve smyslu trestního zákoníku

Právní úprava se napříč předcházejícími režimy vždy snažila zajistit dítěti otce, při předpokladu, že osoba matky je známa. Nejinak tomu bylo v úpravě zákona o rodině, jehož účinnost skončila k 31.12.2013 a s určitými změnami tomu není jinak ani při současné právní úpravě tzv. nového Více…