K otázce omezování svobod v silničním provozu

Při státem inzerované oblíbené rétorice o tzv. nulové toleranci k pachatelům přestupků, popř. trestných činů, v silniční dopravě, zejména ve vztahu k nedodržování povolené rychlosti a konzumaci alkoholu, vzniká zásadní otázka, nejen ohledně možné tvrdosti postihu, ale ohledně samotné existence mnohých takových omezení.

Celý článek naleznete na webu Pravniprostor.cz

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/k-otazce-omezovani-svobod-v-silnicnim-provozu