K problematice neplacení výživného ve smyslu trestního zákoníku

Právní úprava se napříč předcházejícími režimy vždy snažila zajistit dítěti otce, při předpokladu, že osoba matky je známa. Nejinak tomu bylo v úpravě zákona o rodině, jehož účinnost skončila k 31.12.2013 a s určitými změnami tomu není jinak ani při současné právní úpravě tzv. nového občanského zákoníku.

Celý článek naleznete na webu Pravniprostor.cz

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/k-problematice-neplaceni-vyzivneho-ve-smyslu-trestniho-zakoniku