Desatero občanských svobod

1. Stát a jeho orgány existují a jsou dány pro občany, nikoliv naopak. Žádná osoba nemusí vypovídat či poskytovat součinnost orgánům státu, má-li za to, že by to podstatně ohrozilo její zájmy. Stát ručí občanům za škody způsobené svou činností resp. nečinností. Stejně tak ručí Více…