Den Trifidů?!

Počet mrtvých po otravě metylalkoholem přesáhnul 20. Je to nepopiratelná tragedie. Dále se hovořit o hezké smrti, tak otrava metylalkoholem mezi ně rozhodně nepatří. Zvláště, když smrti předchází slepota, která mnohdy zůstává i pokud se nejhoršímu podaří předejít.

Od slepoty pak pochází i vypůjčený název tohoto článku. Dlužno přiznat, že ve zmiňovaném klasickém díle se však jedná o oslepnutí téměř celého lidstva! Ačkoliv počet převyšující dvaceti úmrtí rozhodně není malý a nelze ho zlehčovat, opatření přijatá našimi politiky se blíží knižnímu srovnání a hraničí se schizofrenní hysterií!

Kam se to naše společnost po dvaceti letech od nesvobody dostala. Role státu je neustále posilována na úkor svobod občanů, a to ve všech ohledech. Co nestihl národnostní stát, pak aktivně dokončuje Evropská unie. Potřeba zběsilé regulace je dána na každém kroku. Jakoby naši politici zapomněli, že jsou našimi volenými zástupci a nikoliv vychovateli a jejich úkolem je umožňovat občanům co možná nejsvobodnější život bez nesmyslných omezení. Namísto toho aktivita politiků směřuje k ochraně občanů před nimi samými!

Vskutku byrokratická bestie již obživla, žije již vlastním životem. Byrokratická státní či samosprávná omezení, která by byla před patnácti lety naprosto nemyslitelná, jsou nyní považována za potřebnou samozřejmost a nadále zdokonalována. Bylo by zajímavé seznámit se s reálným přínosem zavedení tzv. bodového systému ve statistických svodkách. Pokud bychom nepovažovali za přínosnou kriminalizaci části občanů, je přínos bodového systému naprosto nulitní! Přesto nikoho v zákonodárných sborech či vládě ani nenapadne kacířská myšlenka jeho zrušení! Stanovení tolerance alkoholu v krvi či zvýšení rychlosti na dálnicích ve vybraných úsecích je ignorováno opět naprosto bezdůvodně, pouze s odkazem na potřebu výchovy občanů v Čechách! A přitom tito moudří vychovatelé vládnou tak, že neklesají a nemizí pouze osobní svobody občanů, ale i jejich životní úroveň!

Nařízení vlády o zákazu prodeje alkoholu nad 20% lze považovat za naprostou ztrátu sebereflexe! Nejde rozhodně o to, zda je potřebná či nepotřebná konzumace alkoholu, který je nesporně nervovým jedem a nebezpečnou návykovou drogou. Problém spočívá v aroganci zasahovat zásadně do života občanů i podnikatelů na území České republiky, ať už ve jménu sebeušlechtilejší myšlenky, kterými, jak známo, je vystlána cesta do pekel. Ta drzost! Jako nejsmutnější vidím úlohu našich novinářů, kteří typicky, namísto skutečného nastudování problematiky, se omezili na obvyklé prázdné popichování politiků, tentokrát chytrými dotazy na téma, zda politici něco nepromarnili. Čili podstatě prohibiční krizi nepřímo vyvolali. Potřeba novinářů nás zaplavovat stále novými senzacemi tak převládla na potřebu zamyšlení o legitimitě vyhlášení prohibice, čímž je otevřena cesta opět k dalším regulacím! Není náhodou, že na potřebě prohibice se tentokrát shodli politici z celého politického spektra, zjevně ze strachu nepůsobit před volbami dostatečně zodpovědně.

Je dostatečně výmluvné, že s námi sousedící země, kde zřejmě mašinérie regulace nedosáhla takových rozměrů, žádná omezení ohledně prodeje alkoholu nepřijaly, ba ani dovezeného z České republiky!!! To vše bez podstatných následků.

Chceme-li skutečně budovat občanskou společnost tvořenou vzdělanými občany, znalými svých práv, je potřebné jim taková práva především zachovat. Jak lze požadovat po občanech občanskou gramotnost, když si parta politiků hraje na bohy. Až příště bude příliš dopravních nehod o prodlouženém víkendu, tak nejspíš zakážeme jízdu motorovými vozidly?! Anebo ještě zpřísníme bodový systém, s odůvodněním, že když je takto neúčinný, bude třeba za překročení rychlosti dávat nepodmíněné tresty odnětí svobody!

Stalo se smutným zvykem, ve jménu ušlechtilé myšlenky o hledání ideální normy, neustále přijímat nové a nové novely zákonů a předpisů a to v takové rychlosti, že právní nejistota je rozhodně dána i v právnické obci! Taková právní nejistota a neustálá změna pravidel pak vytváří optickou potřebu pro přijímání podobných nezákonných opatření protiprávně omezujících svobody občanů! Je to jako by hokejové utkání probíhalo v druhé třetině podle jiných pravidel než v třetině první a v třetí třetině se pravidla měnila při každém střídání. To se potom občanská i finanční gramotnost dá vyžadovat pouze stěží. Na závěr si dovoluji parafrázovat slova klasika, který odpověděl při střílení do demonstrantů na otázku „A co americký sen? … Splnil se!“

JUDr. Jiří Solil