Arabské jaro. Léto, podzim, zima.

Nelze si nepovšimnout revolučních událostí na Blízkém východě. Pokud se dobře vzpomínám, začalo to všechno v Tunisu, kde politický převrat snad i zdárně skončil a nezaregistroval jsem žádné silnější informace o pokračování revoluce, resp. spíše občanské války. To v Egyptě je tomu jinak. Tam se Více…

Amnestie stokrát jinak

Při novoročním projevu prezidenta republiky Václava Klause jsem se jako mnoho jiných dozvěděl o vyhlášení částečné amnestie. Zcela tak zanikly výzvy prezidenta před ukončením jeho mandátu k větší vnímavosti a zejména ke snížení různých zákazů a příkazů státu ve prospěch svobod občanů. Naopak vypukla panika. Více…

Za co, pane Bože, za co?

Nikoliv. Nechci se nijak dovolávat vyšší moci s řečnickou otázkou ohledně muk českému národu, které mu způsobují jeho vlastní volení zástupci ve smyslu populární a bohužel povšechně pravdivé písně. Pouze kladu otázku (opět řečnickou) při pohledu na radikální zvýšení daní od 1.1.2013, za co, že Více…

Den Trifidů?!

Počet mrtvých po otravě metylalkoholem přesáhnul 20. Je to nepopiratelná tragedie. Dále se hovořit o hezké smrti, tak otrava metylalkoholem mezi ně rozhodně nepatří. Zvláště, když smrti předchází slepota, která mnohdy zůstává i pokud se nejhoršímu podaří předejít. Od slepoty pak pochází i vypůjčený název Více…

Hmotná odpovědnost

Součástí současné právní úpravy je dána i možnost sjednání tzv. hmotné odpovědnosti při podpisu pracovní smlouvy ve smyslu platné úpravy Zákoníku práce. Bohužel složitost Zákoníku práce a jeho nesouměřitelnost s běžnými logickými pracovně-právními vztahy na pracovišti z důvodu potřeby neustále umělé regulace, zakrývají pravý smysl Více…