K problematice trestní praxe v insolvenčním řízení

Legislativa týkající se úpadku prodělala za svou poměrně krátkou existenci velmi silný a bouřlivý vývoj. Nejprve byl s účinností ode dne 1.10.1991 přijat zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Následovaly jeho poměrně rozsáhlé novely a nakonec byl vystřídán ke dni 1.1.2008 zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který prožívá ještě daleko silnější legislativní vývoj.

Celý článek naleznete na webu Pravniprostor.cz: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/k-problematice-trestni-praxe-v-insolvencnim-rizeni