Trestní zřízení zemské v praxi

Už je tomu několik let, co máme za sebou přijetí, a zejména nabytí účinnosti, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a tedy i zrušení zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. V rámci současného vývoje najdeme rozsáhlé novelizace trestního zákona a trestního řádu, které přinesly nesporně zbytečnou změnu názvosloví i přečíslování již ustáleného paragrafovaného znění, zejména zvláštní části trestního zákoníku.

Celý článek naleznete na webu Pravniprostor.cz

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestni-zrizeni-zemske-v-praxi