Za co, pane Bože, za co?

Nikoliv. Nechci se nijak dovolávat vyšší moci s řečnickou otázkou ohledně muk českému národu, které mu způsobují jeho vlastní volení zástupci ve smyslu populární a bohužel povšechně pravdivé písně. Pouze kladu otázku (opět řečnickou) při pohledu na radikální zvýšení daní od 1.1.2013, za co, že to platíme!

Platíme snad zvýšené daně za další chytré nápady, ať již na státní či samosprávní úrovni, počínaje absurdními nařízeními a omezeními občanských svobod, snahou o buzerace občanů, omezováním rychlosti, nulovou tolerancí alkoholu, atd. atd. Nebo budováním překážkových drah na veřejných vozovkách, úmyslným mařením plynulosti dopravy světelnými semafory, které mění i mnohdy v intervalu vteřin, vytvářením tzv. parkovacích zón s následnými hony na výběr pokut, k čemuž je doslovně zneužívána a vyzývána obecní policie, atd. atd.

Útěchou občanů pak má být předhození možná i mnohdy namátkově vybraných politiků a podnikatelů, o jejichž vině je taktéž mnohdy předem rozhodnuto, to vše za nadšeného jekotu většiny novinářské obce.

Netvrdím, že navýšení příjmů do státního rozpočtu musí být vždy posuzováno negativně. Co si však počít za situace, kdy se v České republice tzv. švýcarského systému referend, lze s maximální jistotou tvrdit, že občané by v takových referendech výdaje státu rozhodně neschválili! To vše bez ohledu na to, zda bylo ve věci dáno korupční jednání či nikoliv. Vrcholem všeho je pak činnost orgánu, který není volen občany, nikomu se nezodpovídá a v současné době mnohdy přebírá faktickou moc ve státu. Ano, mluvím o Ústavním soudu. O jeho personálním složení by se daly psát celé litanie.

Tak nám ke všemu náš Ústavní soud zrušil tzv. veřejnou službu. Sice velmi těsně, ale přeci. Podle Zákoníku práce má zaměstnavatel právo kontrolovat zaměstnance při práci. Což Ústavnímu soudu nevadí. Tedy alespoň prozatím. Pokud však občan práci nemá a pobírá podporu v nezaměstnanosti, kdy za něj stát platí i příslušné sociální a zdravotní, musí sedět doma na zadku, neboť pokud by stát takovému občanu práci zadal, je to protiústavní!!! Je zjevné, že názory Ústavního soudu se nerozcházejí pouze s právním výkladem obecních soudů, jak už jsme si zvykli, ale i se zdravou logikou. Karel IV. se svou hladovou zdí, jinak také Největší Čech a Otec vlasti, by rozhodně názorem Ústavního soudu České republiky neprošel. Takže za co?! Nikdo neví. Za uplynulých deset let se postavení českých domácností, zejména to ekonomické, výrazně zhoršilo. Ubývá pracovních příležitostí, přibývá konkurzních a insolvenčních řízení a bankrotů, zvyšuje se náklad na běžný život, a to nejen poplatky v lékárnách a u lékařů a nově se zvyšují stále progresivnější daně přes veškeré plané sliby tzv. pravicové vlády, že se žádné zvyšovat nebudou. K tomu nám přibývá geometrickou řadou počet nových norem a nařízení, pokut a sankcí. To vše ve jménu světlých zítřků bez jakéhokoliv hmatatelného výsledku. Jak jsme probůh ta devadesátá léta mohli přežít?!!! Když jsme neměli na všechno návod našich politiků, zákonodárců, ústavních soudců a evropských úředníků. Když jsme nekriminizovali alkohol za volantem bez následků, nezabavovali vozidla a dokonce, světe div se, z počátku neměli ani DPH.

Při představě, že zaměstnanec v České republice, poté co stát zdaní jeho práci, jemu i jeho zaměstnavateli (to má za to!), po zaplacení veškerých odvodů, si jde koupit libovolnou věc, která je zatížena zdaněním prodávajících, spotřební a další daně nevyjímaje a zejména 20% DPH navíc, se nelze divit, proč je v celé naší Evropské unii tak draho. A co takhle podobně zdaněné energie a pohonné hmoty! Jejichž stoupající cena, na které stát parazituje prostřednictvím nemravných daní, zdvihá ceny opět všeho! A nyní budeme zdvihat i majetkové daně, jako zasloužený trest těm, kteří nežijí na dluh, neprolili své opakované zdaněné peníze hrdlem či je neutratili v automatech a dovolili si něco mít! A proč?! No protože jsou jediní, kterým se dá ještě něco sebrat! A co taková DPH na byty či rodinné domy a co daň z převodu nemovitostí, která nám od Nového roku opět stoupne! Ano, opět stejný důvod!

Připomíná mi to, díky bohu pouze z vyprávění, rok 1949 a následující. Dějiny se halt opakují, protože je tvoří lidé podle stále shodných mechanismů a za co se tady platí, ptát se vyšší moci, je zcela stejně zbytečné jako ptát se našich tzv. volených zástupců. „Všechno to staré, zničit prý je třeba, doufám, že mi zůstane aspoň trochu chleba.“ Tak všechno nejlepší do roku 2013.

JUDr. Jiří Solil